Società Dante Alighieri
Comitato di Helsinki

Società Dante Alighieri -ry edistää italian kielen ja italialaisen kulttuurin tuntemusta Suomessa. Yhdistys kutsuu niin italialaisia kuin suomalaisiakin kulttuurin ja tieteen eri aloja edustavia asiantuntijoita esitelmöimään Helsinkiin.

Toimintaa järjestetään yhteistyössä Italian kulttuuri-instituutin, korkeakoulujen, muiden ystävyysseurojen sekä suomalaisten museoiden ja tiedekeskusten kanssa.

Società Dante Alighieri -rf arbetar för att öka kunskapen om italienska och italiensk kultur i Finland. Föreningen bjuder in såväl italienska som finländska experter som företräder olika grenar av kultur och vetenskap till Helsingfors för att hålla föredrag.

Föreningen ordnar verksamhet i samarbete med det italienska kulturinstitutet, med högskolor, övriga vänskapsföreningar och finländska museer och vetenskapscentra.

Contatti – Yhteystiedot – Kontaktuppgifter

Uudet jäsenet voivat ilmoittatua seuraavan linkin kautta. Email: dante.helsinki@gmail.com

Nya medlemmar kan anmäla sig via denna link. Email: dante.helsinki@gmail.com

Presidente – Puheenjohtaja – Ordförande: Marja Härmänmaa

Segretario – Sihteeri – Sekreterare: Elina Melander – email: dante.helsinki@gmail.com
Osoitteenmuutokset ja muut jäsenasiat
Adressförändringar och andra medlemsangelägenheter

Taloudenhoitaja: Eija Savaja
Laskut ja jäsenmaksut
Räkningar och medlemsavgifter

Jäsenmaksu 40 € vuosi
Eläkeläsjäsenmaksu 35 € vuosi
Opiskelijajäsenmaksu 15 € vuosi
Kannatusjäsen: valinnainen summa (vähintään 50 euroa)

Kolmen vuoden jäsenyys (kertamaksu) 100€.

Medlemsavgift 40 € i år
Pensionärmedlemsavgift 35 € i år
Studentmedlemsavgift 15 € i år
Frivillig understödsavgift (minst 50 euro)

Medlemskap för tre år (engångsavgift) 100 €

Pankkiyhteys: FI21 2001 3800 4423 85        Viitenumero: 1067

testausta - testausta - testausta